1291/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista 23 päivänä helmikuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (201/90) 2 §:n seuraavasti:

Toimivaltaiset viranomaiset
2  §

ADR-sopimuksen liitteen A lisäyksessä A.5 tarkoitettu pakkaustyypin samoin kuin lisäyksessä A.6 tarkoitettu IBC-pakkaustyypin hyväksymisen antava toimivaltainen viranomainen muiden kuin radioaktiivisten aineiden osalta on Suomessa turvatekniikan keskus.

Turvatekniikan keskus voi valtuuttaa muunkin yhteisön antamaan pakkausten tyyppihyväksymisiä. Pakkaustyypit on testattava turvatekniikan keskuksen hyväksymässä laboratoriossa.

Turvatekniikan keskus tai tämän valtuuttama yhteisö saa hyväksyä vain ADR-sopimuksen tyyppitestit läpäisseen pakkaustyypin. Tyyppihyväksytty pakkaus on varustettava turvatekniikan keskuksen määräämällä ADR-sopimuksen tarkoittamalla tyyppihyväksymismerkinnällä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänäjoulukuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.