1270/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Asetus kauppakamariasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muutetaan 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetun kauppakamariasetuksen (337/88) 9 §:n 1 momentin 1 kohta, 2 momentin 6 kohta, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentin 1 kohta, 2 momentin 3 kohta ja 19 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

9  §

Kauppakamarin kevätkokouksessa on:

1) hyväksyttävä toimintakertomus ja vahvistettava tilinpäätös, sekä


Kauppakamarin syyskokouksessa on:


6) valittava vähintään kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

15  §

Keskuskauppakamarin valtuuskunta valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa toimikauden kestäessä, valitsee Keskuskauppakamarin valtuuskunta uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee edustaa 5 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuja kauppakamarin jäseniä.

16  §

Keskuskauppakamarin valtuuskunnan kevätkokouksessa on:

1) päätettävä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä; sekä


Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa on:


3) valittava vähintään kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.


19  §

Keskuskauppakamarissa toimivat seuraavat erityiskysymysten sääntelyä varten asetetut lautakunnat:

1) tilintarkastajien hyväksymisestä ja heidän toimintansa valvontaa varten tilintarkastuslautakunta;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.