1269/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan vieraskielisistä yksityisistä kouluista 11 päivänä lokakuuta 1963 annetun asetuksen (460/63) 4 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa (543/84),

muutetaan 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 12 a § seuraavasti:

4  §

Koululla tulee olla opetushallituksen vahvistama opetussuunnitelma.


11 a  §

Luvan koulun ylläpitämisoikeuden luovuttamiseen toiselle antaa opetusministeriö. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luovuttaminen on tarkoituksenmukaista ja ettäluovuttamisella ei pyritä taloudellisen voiton saavuttamiseen.

12 a  §

Muutoksenhausta oppilasta koskevissa asioissa tehtyyn päätökseen on voimassa, mitä siitä peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetussa asetuksessa (720/84 ) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänämarraskuuta 1995.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.