1169/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus kaasulaiteasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun kaasulaiteasetuksen (1434/93) 13 § ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 1 momentti 2 päivänä syyskuuta 1994 annetussa asetuksessa (804/94), seuraavasti:

13  §
Valvontaviranomainen

Tämän asetuksen noudattamista valvoo turvatekniikan keskus.

Turvatekniikan keskus julkaisee luettelon 5 §:ssä tarkoitetuista kaasulaitteisiin ja varusteisiin liittyvistä standardeista.

14  §
Rajoitukset ja pakkokeinot

Jos tavanomaisesti käytetty kaasulaite, jossa on CE-merkintä, voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja, turvatekniikan keskus voi kieltää kaasulaitteen markkinoinnin tai rajoittaa markkinoille saattamista, kunnes kaasulaitteen määräystenmukaisuus on selvitetty.

Jos selvitys osoittaa, ettei kaasulaite täytä tämän asetuksen vaatimuksia, turvatekniikan keskuksella on oikeus kieltää kyseisen kaasulaitteen markkinoille saattaminen sekä velvoittaa valmistaja tai valtuutettu edustaja ryhtymään toimenpiteisiin jo luovutettujen kaasulaitteiden keräämiseksi takaisin tai saattamiseksi tämän asetuksen mukaisiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.