424/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/94) 1 ja 2 §:n seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat
1) asetatsoliamidi
2) etosuksimidi
3) fenobarbitaali
4) fenytoiini
5) karbamatsepiini
6) klobatsaami
7) klonatsepaami
8) nitratsepaami
9) okskarbatsepiini
10) primidoni
11) valproaatti
12) vigabatriini (monimuotoinen partiaalinen epilepsi)
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt
1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) karbamatsepiini
6) klotsapiini
7) litiumsuolat
8) maprotiliini
9) mianseriini
10) moklobemidi
11) molindoni
12) paroksetiini
13) penfluridoli
14) pimotsidi
15) remoksipridi
16) risperidoni
17) sertraliini
18) sitalopraami
19) sulpiridi
20) tioksanteenijohdokset
21) tratsodoni
22) trisykliset depressiolääkkeet
23) valproaatti
Henkisesti kehitysvammaisilla esiintyvät levottomuustilat
1) baklofeeni
2) butyrofenonijohdokset
3) fentiatsiinijohdokset
4) litium
5) maprotiliini
6) mianseriini
7) molindoni
8) sulpiridi
9) tioksanteenijohdokset
10) titsanidiini
11) tratsodoni
12) trisykliset depressiolääkkeet
Eturauhassyöpä
1) busereliini
2) estrogeenit
3) flutamidi
4) glukokortikoidit
5) gosereliini
6) kalsitoniini
7) kalsiumfolinaatti
8) klodronaatti
9) leuproreliini
10) pamidronaatti
11) progestageenit
12) syproteroni
13) sytostaatit
14) triptoreliini
15) vahvat kipulääkkeet

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat
1) atsatiopriini
2) glukokortikoidit
3) hydroksiklorokiini
4) klorambusiili
5) klorokiini
6) kultasuolat
7) metotreksaatti
8) penisillamiini
9) siklosporiini
10) sulfasalatsiini
11) syklofosfamidi
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia)
1) betsafibraatti
2) gemfibrotsiili
3) klofibraatti
4) kolestipoli
5) kolestyramiini
6) lovastatiini
7) nikotiinihapon johdokset
8) pravastatiini
9) simvastatiini

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.