44/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (774/89) 10 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1135/92), seuraavasti:

10 §

Implanttirekisteriin talletetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/94) lääkelaitokselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tuoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, terveydenhuollon yksikköä koskevat tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot.

Lääkelaitos voi sopia sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa implanttirekisterin teknisestä ylläpitämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.