1518/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Verohallituksen päätös vuonna 1995 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) määrännyt:

1  §

Ennakonpidätys toimitetaan ajalla 1.1.-28.2.1995 maksettavista palkoista, eläkkeistä ja muista ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetuista suorituksista joulukuun 31 päivänä 1994 voimassa olleiden tai verotoimiston vuodelle 1995 määräämien pidätysprosenttien mukaan. Vuoden 1994 veroperusteiden mukaisia henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan kuitenkin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 1994 maksettuja suorituksia ja niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2  §

Maaliskuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1995 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 1995 vahvistettuja pidätysprosentteja.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.3.1995 tai sen jälkeen otetaan huomioon myös ajalla 1.1.-28.2.1995 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetut suoritukset, jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti). Laskettaessa ennakonpidätyksen määrää muulloin 1.3.1995 tai sen jälkeen ei oteta huomioon ajalla 1.1.-28.2.1995 maksettuja edellä tarkoitettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.