1464/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annettuun ennakkoperintälakiin (418/59) 22 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (352/91) kumotun 4 a §:n tilalle 16 päivänä joulukuuta 1994 lisätyn 4 a §:n (1215/94) nojalla määrännyt:

Ennakonpidätysvelvollisuus
1  §

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan palkasta ja ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta vain, jos samalle saajalle maksettujen ennakonpidätyksen alaisten suoritusten määrä kalenterivuoden aikana ylittää 5 000 mk tai jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan.

Voimaantulo
2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sitä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.