1462/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös kansallisista viranomaisista salassapidettäviä tietoja Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle luovutettaessa

Valtiovarainministeriö on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (1505/93) ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 22 päivänä joulukuuta annetun asetuksen (1506/93):n nojalla päättänyt:

1 §

Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisön tilastotoimistolle annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisia viranomaisia ovat asetuksen (1506/93) 6 §:ssä mainittujen valtioneuvoston ministeriöiden ja tilastokeskuksen lisäksi tullilaitos, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, maatalouden taloudellinen tutkimuskeskus, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, sekä merenkulkulaitos silloin, kun ne keräävät tietoja tilastotarkoituksiin.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Neuvotteleva virkamies
Miliza Vasiljeff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.