1321/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu määräytyy.

Työttömyyskassalain (603/84) 33 a §:n 4 momentissa tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on 2,6 prosenttia työttömyysturvalain (602/84) 1 a §:n 1―2 kohdissa tarkoitetuille yrityksen osaomistajille maksettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1995.

Työttömyyskassalain 33 §:ssä tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on 6,1 prosenttia työnantajan maksamien muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1995, kuitenkin siten, että työttömyysvakuutusmaksu on kaksi prosenttia sanotun   palkkasumman ensimmäisen viiden miljoonan markan osalta.

2  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan vuodelta 1995 suoritettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin siten, että lopullinen vakuutusmaksu määrätään 1 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tapaturmavakuutuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 4.12 tarkoittama ennakkovakuutusmaksu voidaan kuitenkin periä 1 §:n 3 momentin mukaisesti työnantajan koko palkkasumman perusteella.

HE 268/94
StVM 34/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.