1152/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1146/94) 4 §:n nojalla:

Työjärjestys
1 §

Tuotevalvontakeskuksen tulosyksiköistä ja tulosryhmistä sekä niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös tuotevalvontakeskuksen johtamisesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta tuotevalvontakeskuksessa.

Tuotevalvontakeskuksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Johtavat virkamiehet
2 §

Tuotevalvontakeskuksen päällikkönä on ylijohtaja ja tulosyksikön päällikkönä ylijohtajan määräämä virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
3 §

Ylijohtajalta ja osastopäälliköltä vaaditaan tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan; sekä

2) osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys tehtävän edellyttämään toimialaan.

4 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilöstön nimittää ja ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Voimaan tulo- ja siirtymäsäännökset
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain (1146/94)1 §:n mukaiset tehtävät siirtyvät tämän asetuksen tullessa voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.