1044/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

kumotaan tarkastuslautakunnasta 24 päivänä heinäkuuta 1964 annetun asetuksen (422/64) 5, 11, 23 ja 24 §,

sellaisina kuin niistä 5 ja 23 § ovat 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (617/88), ja

muutetaan 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, esittelijöitä ja muita virkamiehiä.

Tarkastuslautakuntaan voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilökuntaa.


4 §

Tarkastuslautakunnan esittelijät nimittää tarkastuslautakunta. Muut tarkastuslautakunnan virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa puheenjohtaja.

6 §

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden puheenjohtajalle myöntää sosiaali– ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää puheenjohtajalle valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi tarvittaessa nimittää määräaikaisen puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.