670/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/91) 1 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (310/94), seuraavasti:

1 §

Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa ovat myös valtion avustama vapaa sivistystyö, kirjeopetus, ammatillinen neuvontatoiminta, oppisopimuskoulutus, ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetut tutkinnot sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/94) tarkoittamat yleiset kielitutkinnot.

4 §

Aikuiskoulutuksen linjan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat ammatillista aikuiskoulutusta, ammattitutkintolaissa tarkoitettuja tutkintoja, aikuislukioita ja lukioiden aikuislinjoja, vapaata sivistystyötä, opettajien ja lastentarhanopettajien peruskoulutusta sekä yleisiä kielitutkintoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.