590/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen 39 ja 53 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 39 §:ään uusi 3 momentti sekä 53 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (779/86), uusi 3 momentti seuraavasti:

39 §
Matruusin pätevyystodistus

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää matruusin pätevyystodistuksen henkilölle, jolla vuoden 1995 loppuun mennessä on 36 kuukautta meripalvelua kansiosastolla bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 rekisteritonnin kauppa-aluksessa ja joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen.

53 §
Konemiehen pätevyystodistus

Merenkulkuhallitus voi yksittäistapauksessa myöntää konemiehen pätevyystodistuksen henkilölle, jolla vuoden 1995 loppuun mennessä on 36 kuukautta meripalvelua koneosastossa vähintään 350 kW:n koneistolla varustetussa kauppa-aluksessa ja joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.