482/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Kalahygienia-asetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 6 päivänä toukokuuta 1994 annetun kalahygienialain (330/94) 6 §:n 1 momentin ja 49 §:n nojalla:

1 §
Viennin ja tuonnin valvonnan johto

Elintarvikevirasto johtaa kalahygienialain (330/94) mukaista kalastustuotteiden sekä niistä tehtyjen valmisteiden ja jalosteiden tuontivalvontaa.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos johtaa kalahygienialain mukaista kalastustuotteiden sekä niistä tehtyjen valmisteiden ja jalosteiden viennin valvontaa.

2 §
Laitoksia koskevien rekisteritietojen ilmoittaminen

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimittaa elintarvikevirastolle kalahygienialain 41 §ssä tarkoitettuun valtakunnalliseen rekisteriin merkityt tiedot.

3 §
ETA-sopimuksen mukainen toimivaltainen keskusviranomainen

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimii kalahygienialain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisena toimivaltaisena keskusviranomaisena. Kalahygienialain soveltamisalaan kuuluvan jäämävalvonnan osalta toimivaltaisena keskusviranomaisena toimii kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa edellä tarkoitettuun jäämävalvontaan liittyviä tehtäviä myös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tehtäväksi.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.