137/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Laki polttoaineverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) liitteenä olevaa verotaulukkoa, sellaisena kuin se on kysymyksessä olevalta kohdalta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1161/93), seuraavasti:


VEROTAULUKKO
Tullitariffin Tuote     Tuote-  Perus-    Lisä-
nimike            ryhmä   vero     vero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27.10:stä   Dieselöljy
        - peruslaatu   9.   165,0 p/l   7,8 p/l
        - rikitön laatu 10.   150,0 p/l   7,8 p/l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

HE 146/93
VaVM 71/93

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.