1671/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (774/89)1 ja 2 §,

sellaisena kuin 1 § on 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (839/92) ja 2 § 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1135/92) seuraavasti:

1 §

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilörekistereitä ovat hoitoilmoitusrekisteri, syntyneiden lasten rekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri, syöpärekisteri, epämuodostumarekisteri, näkövammarekisteri ja implanttirekisteri.

2 §

Hoitoilmoitusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveysalan tukimus- ja kehittämiskeskukselle kansanterveyslain (66/72) 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:ssä, mielenterveyslaissa (1116/90) sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1073/90) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, terveydenhuollon toimintayksikköä, asiakkuuden perustetta, hoidon ja jatkohoidon järjestämistä, diagnooseja ja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot sekä potilaan, kunnan ja muun osapuolen hoitojaksosta suorittamia maksuja koskevat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.