1229/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuosina 1994 ja 1995 ei sovelleta pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annettua lakia (408/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Pienyrittäjään, joka pitää ennen 1 päivänä tammikuuta 1994 alkaneeseen lomakauteen kuuluvan vuosilomansa 31 päivään maaliskuuta 1994 mennessä, sovelletaan kuitenkin sanotun vuosiloman osalta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 54/93
StVM 49/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.