1228/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus rintamaveteraanien kuntuutuksesta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1348/88) 3 ja 5 § seuraavasti:

3 §

Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena kaksi viikkoa, päiväkuntoutuksena 10 päivää ja muuna avokuntoutuksena enintään 15 käyntikertaa kalenterivuodessa.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/88) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena enintään neljä viikkoa, päiväkuntoutuksena enintään 20 päivää ja muuna avokuntoutuksena enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodessa.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden ajan.

5 §

Kunta maksaa rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 §:ssä mainituille palvelujen tuottajille, sairaaloille ja muille toimintayksiköille laitoskuntoutuspalvelut tapaturmaviraston vahvistamien korvausten suuruisina.

Päivä- ja muusta avokuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset kunta maksaa sen suuruisina kuin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 4 §:ssä mainittujen palvelujen tuottajien, itsenäisten ammatinharjoittajien, sairaaloiden ja muiden toimintayksikköjen kanssa on sovittu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.