750/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperinvälitysliikkeistä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun lain (499/89) 17 §:n 1 momentin 8 kohta, seuraavasti:

17 §

Arvopaperinvälitysliike saa arvopaperinvälityksen lisäksi:


8) hoitaa sijoitusrahastolaissa (480/87) säädettyjä säilytysyhteisön tehtäviä; sekäTämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 309/92
TaVM 15/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (85/611/ETY ja 88/220/ETY).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.