508/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (76/84) 1 §:n 1 momentti sekä 3-5 ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4, 5 ja 8 § 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1248/87), seuraavasti:

1 §

Väestökirjahallinnon tehtävänä on pitää väestötietojärjestelmää ja hoitaa siihen liittyvät tehtävät.


3 §

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on kehittää ja ohjata väestökirjahallintoa ja väestötietojärjestelmää sekä suorittaa ne tehtävät, joista erikseen säädetään.

4 §

Rekisteritoimiston väestötietojärjestelmään liittyvistä tehtävistä säädetään väestötietolaissa (507/93).

5 §

Sisäasianministeriö päättää rekisteritoimiston virka-alueesta.

8 §

Rekisteritoimistolla ja sen virkamiehellä voi olla väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien lisäksi myös muita tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 355/92
HaVM 9/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.