395/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain (238/79) 2 ja 3 §,

näistä 2 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (731/92), seuraavasti:

2 §

Valtionapulaitoksiksi, joita 1 §:ssä tarkoitetaan, luetaan ne yksityiset yhteisöt ja laitokset, jotka lain nojalla ovat oikeutettuja saamaan palkkausmenoihinsa valtionapua. Lain soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuulu laskennallista valtionosuutta saavat yhteisöt ja laitokset.

Lakia ei sovelleta rekisteröityihin puolueisiin ja niiden jäsenyhdistyksiin eikä niihin yksityisiin yhteisöihin tai laitoksiin, jotka saavat valtiolta avustusta yksinomaan veikkausvoittovaroista, raha-arpajaisvaroista tai Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta.

3 §

Mikäli valtionapulaitoksen kuuluminen tämän lain soveltamisalaan lakkaa, valtionapulaitos on kuitenkin sidottu toimiehtosopimukseen kulumassa olevan sopimuskauden loppuun saakka.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Mikäli valtionapulaitos ennen tämän lain voimaantuloa on kuulunut yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain piiriin ja jää tämän lain perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle, se on kuitenkin sidottu toimiehtosopimukseen kulumassa olevan sopimuskauden loppuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 377/92
HaVM 7/93

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.