116/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Asetus vuonna 1993 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72):

1 §

Vuodelta 1993 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos


työnantajan     kansan-    sairaus-
sosiaali-      eläke-     vakuutus-
turvamaksu-     maksua     maksua
prosentti      %       %
6,65        59,398     40,602

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto


työnantajan     kansan-    sairaus-
sosiaali-      eläke-     vakuutus-
turvamaksu-     maksua     maksua
prosentti      %       %
6,65        59,398     40,602

3) kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta


työnantajan     kansan-    sairaus-
sosiaali-      eläke-     vakuutus-
turvamaksu-     maksua     maksua
prosentti      %       %
8,15        48,466     51,534

4) kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja


työnantajan     kansan-    sairaus-
sosiaali-      eläke-     vakuutus-
turvamaksu-     maksua     maksua
prosentti      %       %
3,85        62,338     37,662

Vuodelta 1993 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


          kansan-    sairaus-
          eläke-     vakuutus-
          maksua     maksua
          %       %
          59,398     40,602

2 §

Vuonna 1993 kertyvistä vuoteen 1992 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


1) työnantajan lapsilisämaksua     0,0 %
2) työnantajan kansaneläkemaksua   73,6 %
3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 26,4 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 1993, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuun pantuihin 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.