1556/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 3 päivänä elokuuta 1992 annettuun kuntien valtionosuuslakiin (688/92) uusi 36 § seuraavasti:

36 §
Asiakasmaksutulojen ja ruokahuollon järjestämisestä perittävien maksutulojen huomioon ottaminen

Edellä 8 §:n mukaisesti kunnalle määräytyvästä vuoden 1993 yleisestä valtionosuudesta vähennetään kutakin kunnan asukasta kohden markkamäärä, jonka valtioneuvosto vahvistaa ottamalla huomioon arvioidut lisäykset asiakasmaksutulojen kokonaismäärässä.

Asiakasmaksutulojen ja ruokahuollon järjestämisestä perittävien maksutulojen aiheuttamia valtionosuuden muutoksia ei oteta huomioon laskettaessa 15 §:n mukaista tasausta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 276/92
HaVM 18/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.