1345/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus eroraha-asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun eroraha-asetuksen (726/87) 2 §:n 3 kohta ja 3 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (191/89), näin kuuluviksi:

2 §

Erorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat seuraavat:


3) edunsaaja on virkasuhteensa päättyessä

a) täyttänyt 50 mutta ei 65 vuotta, tai

b) täyttänyt 43 vuotta ja ollut yhdenjaksoisesti ennen virkasuhteensa päättymistä palvelussuhteessa valtioon niin kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa yhteismäärä on vähintään 50;


3 §

Erorahan myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että edunsaaja on välittömästi, viimeistään kuitenkin kuuden viikon kuluttua irtisanomispäätöksestä tiedon saatuaan ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon eikä hänelle viimeistään virkasuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana tai, mikäli irtisanomisaika on lyhyempi kuin kuukausi, viimeistään kahden kuukauden kuluttua työnhakijaksi ilmoittautumisesta, ole voitu osoittaa uutta työtä tai koulutuspaikkaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Asetusta sovelletaan edunsaajaan, jonka virkasuhde on irtisanottu asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.