1311/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Kirjastoasetus

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastolain (235/86) nojalla:

1 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät

Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävänä on:

1) ylläpitää maakuntakirjastojen kokoelmia täydentäviä kokoelmia;

2) toimia yleisten kirjastojen valtakunnallisena kaukopalvelukeskuksena;

3) edistää yhdessä maakuntakirjastojen kanssa yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa;

4) edistää yleisten ja tieteellisten kirjastojen yhteistoimintaa;

5) kehittää kirjastojen toiminnassa tarvittavia yhteisiä työmenetelmiä ja apuvälineitä; sekä

6) suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät.

2 §
Maakuntakirjaston tehtävät

Maakuntakirjaston tehtävänä on:

1) toimia alueensa yleisten kirjastojen kaukopalvelukeskuksena;

2) hankkia toiminta-alueeseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa erityisesti alueellisen tietopalvelun tarpeita varten;

3) perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilökuntaa kirjastotyön toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin; sekä

4) suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät.

3 §
Keskuskirjasto- ja maakuntakirjastomääräyksen peruuttaminen

Opetusministeriö voi kuntaa kuultuaan perustellusta syystä peruuttaa kunnan kirjastolle annetun määräyksen toimia yleisten kirjastojen keskuskirjastona tai maakuntakirjastona.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kirjastolain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja tietopalvelualan aine- tai ammattiopinnot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annettu kirjastoasetus (236/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 §
Siirtymäsäännös

Henkilö, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet kirjastonhoitajan viran kelpoisuusvaatimukset, säilyttää tämän kelpoisuutensa ja voi tämän asetuksen estämättä tulla nimitetyksi vastaavaan tai lähinnä vastaavaan virkaan.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa täyttää eräistä kirjastohenkilökunnan kelpoisuusehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa opetusministeriön päätöksessä (341/90) tarkoitetut kirjastoalan opistoasteen tutkintoa koskevat kelpoisuusvaatimukset, säilyttää tämän kelpoisuutensa ja voi tämän asetuksen estämättä tulla nimitetyksi vastaavaan tai lähinnä vastaavaan virkaan.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.