839/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (774/89) 5 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (412/91), sekä

muutetaan 1 ja 2 §, niistä 2 § sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilörekistereitä ovat poistoilmoitusrekisteri, syntyneiden lasten rekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri, syöpärekisteri, epämuodostumarekisteri, näkövammarekisteri ja implanttirekisteri.

2 §

Poistoilmoitusrekisteriin talletetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kansanterveyslain 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:ssä, mielenterveyslaissa (1116/90) sekä sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa ja sairaanhoidon järjestämistä koskevat tiedot, tiedot sairaalaan ottamisesta ja poistamisesta sekä diagnooseja ja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.