625/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Laki polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1534/91), näin kuuluvaksi:

VEROTAULUKKO
Tulli-  Tuote         Tuote- Perus- Lisä-
tariffin             ryhmä  vero  vero
nimike
27.01 ja
27.02   Kivihiili; kivihiili-
     briketit ja niiden
     kaltaiset kivihiilestä
     valmistetut kiinteät
     polttoaineet;
     ruskohiili       1.   -    16,80 mk/t
27.03:sta Jyrsinpolttoturve   2.   -    2,10 mk/MWh
27.10:stä Lyijytön moottori-
     bensiini        3.  188 p/l    Ä
27.10:stä Moottoribensiinin
     sekoitus        4.  188 p/l   22,5 p/l
27.10:stä Muu moottoribensiini  5.  188 p/l   45,0 p/l
27.10:stä Dieselöljy       6.  77 p/l   27,0 p/l
27.10:stä Kevyt polttoöljy    7.   -      2,10 p/l
27.10:stä Raskas polttoöljy   8.   -      2,10 p/kg
27.11:sta Maakaasu, kaasumainen 9.   -      1,05 p/nm3


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 71/92
VaVM 26/92

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.