462/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä lisätään 21 päivänä elokuuta 1987 annetun eroraha-asetuksen (726/87) 10 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (191/89), uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §

Jos edunsaajan virka on lakkautettu sen takia, että viran tilalle on perustettu työsopimussuhteinen tehtävä ja edunsaajalle olisi muutoin virkasuhteen päättyessä voitu myöntää eroraha, voidaan hänelle myöntää eroraha soveltuvin osin siten kuin 1 momentissa säädetään, jos kyseinen työsuhde on päättynyt sellaisesta syystä, jonka perusteella asianomaisten säännösten ja määräysten mukaan voitaisiin myöntää eroraha. Erorahaa ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli hänellä on työsopimussuhteensa perusteella oikeus saada eroraha koulutus- ja erorahastolta. Tässä momentissa mainitulle edunsaajalle ei voida myöntää toistuvaa korvausta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992 ja sitä sovelletaan edunsaajaan, jonka työsuhde on päättynyt asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.