316/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 17 §:n alaviite 2 a, sellaisena kuin se on 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (779/86), sekä

muutetaan 17 §:n konepäällystöä koskeva kohta, 18 §:n 1 momentti, 23 §:n kansipäällystöä, konepäällystöä ja kansi- ja konemiehistöä koskeva kohta sekä alaviitteet 1 ja 2 ja 73 §:n 1 momentti,

näistä 17 §:n konepäällystöä koskeva kohta ja 23 §:n kansipäällystöä koskeva kohta sekä alaviitteet 1 ja 2 sellaisina kuin ne ovat mainitussa 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

17 §
Miehitys sisä- ja kotimaanliikenteen lastialuksella

Konepäällystö

Koneteho kW  350-750     751-1 500    yli 1 500 
konepäällikkö koneenhoitaja3) alikonemestari3) konemestari
 
18 §
Miehitys sisäliikenteen enintään 15 metrin lastialuksella

Sisäliikenteen enintään 15 metrin lastialuksessa, jonka koneteho on enintään 350 kW ja jossa koneohjailu ja -valvonta voidaan hoitaa ohjauspaikalta, on oltava kaksi henkilöä, joista toisella on kuljettajankirja II.


23 §
Miehitys sisä- ja kotimaanliikenteen enintään 500 brt:n matkustaja-aluksella

Kansipäällystö

Brutto-
vetoisuus
brt    enintään 80  81-150     151-250  251-500
päällikkö kuljettaja I kuljettaja I1) laivuri2) perä-
                         mies2) 
perämies  kuljettaja I kuljettaja I  kuljettaja I laivuri
      2a)      2a)      2a)     2b)
Konepäällystö 
Koneteho
kW     350-750    751-1 500   yli 1 500 
kone-   koneen-    alikone-    kone-
päällikkö hoitaja3)   mestari3)   mestari

Kansi- ja konemiehistö

Brutto-
vetoisuus
brt
      enintään 150 151-250    251-500 4) 
kansimies   2 5)    2 5)     2 
konevahtimies             1

1) Kotimaanliikenteessä vaaditaan lisäksi 12 kuukauden meripalvelu perämiehenä tai päällikkönä.

2) Kotimaanliikenteessä tulee lisäksi olla merenkulkuhallituksen antama päällikkötodistus.

73 §
Miehitys rajoitetun liikenteen aluksella

Rajoitetun liikenteen aluksessa, jonka koneteho on enintään 350 kW ja jossa koneohjailu ja -valvonta voidaan hoitaa ohjauspaikalta, on oltava henkilö, jolla on kuljettajankirja II.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.