288/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Avaruustoiminnan ja siihen liittyvän tiedon ja tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä varten toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä neuvoa-antavana elimenä avaruusasiain neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä selvityksiä ja esityksiä sekä antaa lausuntoja avaruusalan tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan teollisen toiminnan kehittämiseksi, avaruustoiminnasta saatavan tiedon hyödyntämiseksi sekä alan suomalaisten osapuolten yhteistoiminnan kehittämiseksi.

3 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna kauppa- ja teollisuusministeriö, ulkoasiainministeriö, opetusministeriön ja liikenneministeriön hallinnonalat sekä tieteen, teollisuuden, teknisen tutkimuksen ja avaruustoiminnan muiden hyödyntäjien asiantuntemus.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

4 §

Neuvottelukunnalla on valmistelua ja toimeenpanoa varten työjaosto ja tarvittaessa asiantuntijajaostoja. Työjaoston ja asiantuntijajaostojen puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen.

Neuvottelukunnalla on sihteeristö.

5 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

6 §

Muutoin neuvottelukunnasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan avaruusasiain neuvottelukunnasta 17 päivänä helmikuuta 1989 annettu asetus (193/89).

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.