116/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Asetus opetusministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Opetusministerin toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 1 ja 4 momentin sekä 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin 6 §:n 4 momentti on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Opetusministeriö

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1992:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa neuvottelevan virkamiehen virkaa.Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1992:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettavan viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta sekä noudattamatta, mitä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.