1496/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös rajan määräämisestä eräin osin Hankasalmen ja Laukaan kuntien, Hankasalmen ja Konneveden kuntien, Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan, Suolahden ja Äänekosken kaupunkien, Saarijärven ja Äänekosken kaupunkien, Saarijärven kaupungin ja Uuraisten kunnan, Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan, Karstulan ja Pylkönmäen kuntien, Karstulan ja Kyyjärven kuntien, Kivijärven ja Kannonkosken kuntien sekä Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Hankasalmen ja Laukaan kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Kynsivedessä Hankasalmen ja Laukaan kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Havusalmen jakokunnan ja Kärkkäisten lohkokunnan vesipiirirajalla vesialueiden piirirajankäyntitoimituksessa n:o 9436 rakennetusta pyykistä n:o 158 itään 700 metrin etäisyydellä olevasta rekisterikartalle merkitystä pisteestä D ja jatkuu siitä eteläkaakkoon Kapeaselällä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6928 290 ja y = 3460 545. Pisteestä C raja kääntyy loivasti kaakkoon ja jatkuu Saaninsaaren koillispuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6926 950 ja y = 3460 930. Pisteestä B raja kääntyy loivasti eteläkaakkoon ja jatkuu Havusalmen ja Simunan jakokuntien vesipiirirajalla edellä mainitussa vesialueiden piirirajankäyntitoimituksessa rakennetusta pyykistä n:o 2 länteen 2790 metrin etäisyydellä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A. Pisteessä A raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

2 §

Hankasalmen ja Konneveden kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Yrjänänlammessa Hankasalmen ja Konneveden kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Jussilan tilan 16:42 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Yrjönsuon tilan 38:56 välisellä rajalla Yrjänänlammen länsirannalla olevasta pyykistä n:o 5 ja jatkuu siitä kaakkoon Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Yrjänän tilan 16:20 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Sydänmaankappaleen tilan 39:25 välisellä rajalla Yrjänänlammen kaakkoisrannalla olevaan numeroimattomaan pyykkiin, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Liesvedessä Hankasalmen ja Konneveden kuntien välinen ennestään määräämätön raja, joka määrätään noudattamaan 28 päivänä syyskuuta 1982 hyväksytyssä jakolain 347 §:n mukaisessa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 204 568 käytyä rajaa, alkaa Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Korholan koskitilan 35 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Kellankosken koskitilan 54 vesialueiden rajapisteestä A ja jatkuu siitä itäkaakkoon edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen F, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6939 755 ja y = 3462 325. Pisteestä F raja kääntyy etelään ja jatkuu edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6939 080 ja y = 3462 295. Pisteestä C raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu Aittolahdessa olevaan edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6938 580 ja y = 3462 760. Pisteestä B raja kääntyy pohjoiskoilliseen ja jatkuu Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Lehtorannan tilan 16:69 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Harjun tilan 38:57 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 37, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Vanginvedessä Hankasalmen ja Konneveden kuntien välinen ennestään määräämätön raja, joka määrätään noudattamaan 28 päivänä syyskuuta 1982 hyväksytyssä jakolain 347 §:n mukaisessa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 204 568 käytyä rajaa, alkaa Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Korholan koskitilan 35 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Kellankosken koskitilan 54 vesialueiden rajapisteestä E ja jatkuu siitä pohjoisluoteeseen edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen N, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6939 535 ja y = 3459 835. Pisteestä N raja kääntyy pohjoiseen ja jatkuu edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen M, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6940 000 ja y = 3459 780. Pisteestä M raja kääntyy pohjoisluoteeseen ja jatkuu Sääskiniemen länsipuolella olevaan edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen L, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6941 115 ja y = 3459 440. Pisteestä L raja kääntyy koilliseen ja jatkuu edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen K, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6941 745 ja y = 3459 755. Pisteestä K raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu Suottasalmessa olevaan edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen J, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6941 320 ja y = 3460 070. Pisteestä J raja kääntyy loivasti eteläkaakkoon ja jatkuu edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen I, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6940 890 ja y = 3460 320. Pisteestä I raja kääntyy loivasti kaakkoon ja jatkuu Ruokoselällä olevaan edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen H, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6940 725 ja y = 3460 490. Pisteestä H raja kääntyy itään ja jatkuu edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn pisteeseen G, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6940 710 ja y = 3461 010. Pisteestä G raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu Hankasalmen kunnan Kärkkäiskylän Korholan koskitilan 35 ja Konneveden kunnan Kärkkäiskylän Kellankosken koskitilan 54 vesialueiden rajapisteeseen D, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

3 §

Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Iso-Jurvon järvessä Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Jurvonkappaleen tilan 9:55 ja Sumiaisten kunnan Paadentaipaleen kylän Välijurvon tilan 17:15 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 106 ja jatkuu siitä lounaaseen 110 metrin etäisyydellä Kovalan lohkokunnan ja Paatelan jakokunnan rajalla olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A. Pisteestä A raja kääntyy eteläkaakkoon ja jatkuu Lehtisaaren itäpuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6946 020 ja y = 3445 880. Pisteestä B raja kääntyy etelään ja jatkuu Isosaaren itäpuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6945 250 ja y = 3445 890. Pisteestä C raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen D, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6944 630 ja y = 3445 410. Pisteestä D raja kääntyy etelään ja jatkuu Etelälahdessa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen E, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6943 490 ja y = 3445 355. Pisteestä E raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu Iso-Jurvon järveen laskevan Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Ahoniemensalon tilan 18:12 ja Sumiaisten kunnan Paadentaipaleen kylän Mörkösalon tilan 22 välisen puron suun keskellä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen F, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Saarikko-nimisessä järvessä Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Ahoniemensalon tilan 18:12 ja Sumiaisten kunnan Paadentaipaleen kylän Mörkösalon tilan 22 välisellä rajalla Pietisjoen luusuan keskellä olevasta rekisterikartalle merkitystä pisteestä C ja jatkuu siitä etelään järvessä olevan pohjoisimman tilojen yhteisen saaren luoteiskärjessä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, josta se kääntyy loivasti eteläkaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, joka on Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Lassilan tilan 13:60 ja Sumiaisten kunnan Paadentaipaleen kylän Mörkösalon tilan 22 välisen rajalinjan ja Saarikon järven rantaviivan leikkauspisteessä järven etelärannalla. Pisteessä A raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

4 §

Suolahden ja Äänekosken kaupunkien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Keiteleessä Suolahden ja Äänekosken kaupunkien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Suvirannan tilan 1:256 ja Äänekosken kaupungin Paadentaipaleen kylän tilojen 11:3 ja 11:4 yhteiseksi erotetun venevalkama-alueen välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 100 ja jatkuu siitä itään rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6943 080 ja y = 3439 275. Pisteestä C raja kääntyy pohjoiskoilliseen ja jatkuu Korpisaaren ja Vuohisaaren välissä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6944 000 ja y = 3439 420. Pisteestä B raja kääntyy pohjoisluoteeseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, joka sijaitsee Äänekosken kaupungin Paadentaipaleen kylän Kuuselan tilan 7:4 ja Suolahden kaupungin Paadentaipaleen kylän Mikonmutkan tilan 4:17 välisen rajan jatkeella 310 metrin etäisyydellä sanotulla rajalla olevasta pyykistä n:o 63 länsilounaaseen. Pisteestä A raja kääntyy itäkoilliseen ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 63, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

5 §

Saarijärven ja Äänekosken kaupunkien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Kiimasjärvessä Saarijärven ja Äänekosken kaupunkien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Parantalan jakokunnan ja Isohyytiälän lohkokunnan välisellä vesipiirirajalla olevasta rekisterikartalle merkitystä pisteestä A, joka sijaitsee 80 metrin etäisyydellä Pajusaaressa olevasta kalaveden jakotoimituksessa n:o 8465 rakennetusta pyykista n:o 26 edellä mainitussa toimituksessa rakennetun pyykin n:o 26 a suuntaan ja jatkuu siitä eteläkaakkoon Isohyytiälän ja Kyyrämäen lohkokuntien vesialueiden rajapisteeseen n:o 31, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

6 §

Saarijärven kaupungin ja Uuraisten kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Lannevedessä Saarijärven kaupungin ja Uuraisen kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Puosmanniemen länsipuolella Lanneveden jakokunnan ja Kuukkajärven lohkokunnan vesialueiden piirirajalla olevasta rekisterikartalle merkitystä pisteestä B, jonka y-kartastokoordinaatti on 2574 435 ja jatkuu siitä eteläkaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, joka sijaitsee Lotakonlahdessa Saarijärven kaupungin Lanneveden kylän Koskentauksen tilan 4:40 ja Uuraisten kunnan Kuukkajärven kylän Lotakonlahden tilan 1:264 välisen rajan jatkeella 120 metrin etäisyydellä sanotulla rajalla olevasta pyykistä n:o 119 itäkoilliseen. Pisteestä A raja kääntyy länsilounaaseen ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 119, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

7 §

Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Tuhmalammessa Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Saarijärven kaupungin Kalmarin kylän Rantalan tilan 1:54 ja Karstulan kunnan Pääjärven kylän Järvelän tilan 5:7 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 161 ja jatkuu siitä itään rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen D, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6964 310 ja y = 2546 600. Pisteestä D raja kääntyy koilliseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6964 860 ja y = 2547 000. Pisteestä C raja kääntyy itään ja jatkuu Ruunaniemen kaakkoispuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6964 855 ja y = 2547 665. Pisteestä B raja kääntyy pohjoiskoilliseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, joka sijaitsee Saarijärven kaupungin Kalmarin kylän Arilan tilan 6:65 ja Karstulan kunnan Pääjärven kylän Kallioniemen tilan 8:15 välisen rajan jatkeella 100 metrin etäisyydellä sanotulla rajalla olevasta pyykistä n:o 141 länsiluoteeseen. Pisteestä A raja kääntyy itäkaakkoon ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 141, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

8 §

Karstulan ja Pylkönmäen kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Vasikkalammessa Karstulan ja Pylkönmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä A, joka on Karstulan kunnan Paajalan kylän Purolan tilan 15:14 ja Pylkönmäen kunnan Paajalan kylän Kolun tilan 12:14 välisen rajalinjan ja Vasikkalammen rantaviivan leikkauspisteessä lammen etelärannalla. Pisteestä A raja jatkuu koilliseen rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, joka on edellä mainittujen tilojen välisen rajalinjan ja Vasikkalammen rantaviivan leikkauspisteessä lammen itärannalla olevan niemekkeen eteläpuolella. Raja alkaa uudelleen edellä mainitun niemekkeen pohjoispuolella sanottujen tilojen välisen rajalinjan ja Vasikkalammen rantaviivan leikkauspisteessä olevasta rekisterikartalle merkitystä pisteestä C ja jatkuu siitä koilliseen Karstulan kunnan Paajalan kylän Suvikodon tilan 15:45 ja Pylkönmäen kunnan Paajalan kylän Kolun tilan 12:14 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 29, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

9 §

Karstulan ja Kyyjärven kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Ruuhilammessa Karstulan ja Kyyjärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä A, joka on Karstulan kunnan Vahangan valtionmaan ja Kyyjärven kunnan Vahangan kylän Kontion tilan 25 välisen rajalinjan ja Ruuhilammen rantaviivan leikkauspisteessä lammen länsirannalla. Pisteestä A raja jatkuu koilliseen edellä mainitun valtionmaan ja tilan välisen rajalinjan ja Ruuhilammen rantaviivan leikkauspisteessä lammen koillisrannalla olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Heinälammessa Karstulan ja Kyyjärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä D, joka on Karstulan kunnan Vahangan kylän Lamminkankaan tilan 6:75 ja Kyyjärven kunnan Vahangan kylän Kontion tilan 25 välisen rajalinjan ja Heinälammen rantaviivan leikkauspisteessä. Pisteestä D raja jatkuu kaakkoon edellä mainittujen tilojen välisen rajalinjan ja Heinälammen rantaviivan leikkauspisteessä olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

10 §

Kivijärven ja Kannonkosken kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Kivijärvessä Kivijärven ja Kannonkosken kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kivijärven kunnan Jauhoniemen kylän Löytöahon tilan 8:33 ja Kannonkosken kunnan Jauhoniemen kylän tilan Niemen-Raja-aho 4:5 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 69 ja jatkuu siitä sanotun rajan suuntaisena 350 metriä Pertunlahdessa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A. Pisteestä A raja kääntyy koilliseen ja jatkuu Koirasaaren itäpuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6992 735 ja y = 2558 840. Pisteestä B raja kääntyy pohjoisluoteeseen ja jatkuu Lintusaaren länsipuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6995 920 ja y = 2558 450. Pisteestä C raja kääntyy pohjoiskoilliseen ja jatkuu Kalliosaaressa olevaan Jauhoniemen ja Kivijärven lohkokuntien vesialueiden väliseen numeroimattomaan rajapyykkiin, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

11 §

Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräin osin seuraavasti:

Löytänänjärvessä Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Viitasaaren kunnan Keiteleenpohjan kylän Tervaniemen tilan 6:64 ja Pihtiputaan kunnan Pihtiputaan kylän Pihlajamäen tilan 24:3 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 71 ja jatkuu siitä kaakkoon sanotun rajan suuntaisena Lökön ja Pasalan jakokuntien rajallaolevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

12 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Järviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.