783/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Joutsan ja Hartolan kuntien välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Joutsan ja Hartolan kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Uusi raja alkaa Korpelan salmesta Joutsan ja Hartolan kuntien väliseltä vanhalta rajalta vesialuepyykistä n:o 125, siitä raja kulkee Ruskeala n:o 2 jakokunnan vesialueella vesialuepyykkiin n:o 126, joka sijaitsee Ruskeala n:o 2 ja Ruskeala n:o 1 jakokuntien välisellä rajalla. Vesialuepyykistä n:o 126 raja kulkee edellä mainittujen jakokuntien välistä rajaa pyykkien 126, 127, 128, 129 ja 130 kautta pyykille 131. Tästä raja kulkee kaakkoon Ruskeala n:o 1 jakokunnan vesialueella Niemistenselällä vesialuepyykkiin n:o 79, joka sijaitsee Ruskealan kylän n:o 1 ja Hartolan kylän n:o 1 rauhoituspiirin välisellä rajalla. Pyykistä 79 raja kulkee kylän rajaa pitkin edelleen kaakkoon vesialuepyykille n:o 78. Pyykistä 78 raja kulkee edelleen Hartolan kylän n:o 1 rauhoituspiirin ja Hartolan kylän tilalle 1:31 jaetun vesialueen välistä rajaa pisteeseen, johon yhtyy myös rauhoituspiirin ja Hartolan kylän tilalle 1:34 jaetun vesialueen raja. Siitä raja kulkee Hartolan kylän tiloille 1:34 ja 1:31 jaetun vesialueen välistä rajaa pisteeseen, joka on kyseisellä rajalla Ruuna-Matti nimisestä saaresta luoteeseen 400 metriä rajaa pitkin mitattuna. Tästä raja kääntyy etelään kulkien Hartolan kylän tilalle 1:31 jaetulla vesialueella 1150 metriä, josta raja kulkee kaakkoon kohti Vähä-Nautsalo nimisen saaren pohjoispäätä luodolle, joka sijaitsee edellisestä pisteestä 1300 metrin päässä. Luodolta raja kääntyy koilliseen kulkien noin 4200 metriä tilojen rajapyykkiin n:o 9, joka sijaitsee Hartolan kunnan Hartolan kylän tilan 1:892 ja Joutsan kunnan Laitjärven kylän tilan 2:61 välisellä rajalla. Pyykissä n:o 9 raja yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

2 §

Hartolan kunnasta siirretään Joutsan kuntaan seuraavat tilat ja tilanosat sekä niillä ja edellä määrätyn rajan Joutsan kunnan puolelle kuuluvalla alueella olevat yhteiset ja yleiset alueet:

1)Hartolan kunnan Hartolan kylästä kokonaan tilat >Retisenlahti 1:526, Leporanta 1:527, Nieminen I 1:528, Raasu 1:529, Kauppi 1:530, Nieminen II 1:606, Purola 1:909, Hepohiekka 1:910, Vanha-Niemi 1:920, Taipale 1:969, Pumakka 1:1319, Rajala 1:1332, Törmä 1:1697, Rajaniemi 1:1698, Lepistö 1:1699, Rauhala 1:2002, Nurmela 1:2067, Tyynelä 1:2068, Virkistys 1:2091, Rauhala 1:2105, Lehdokkiranta 1:2106, Suvikallio 1:2107, Länsiranta 1:2108, Vironranta 1:2109, Villa-Ellu 1:2163, Haaparanta 1:2164, Purula 1:2165, Ahvenranta 1:2166, Kuoppaniemi 1:2167, Kiviranta 1:2168, Koivuranta 1:2169, Syväranta 1:2170, Peukaloinen 1:2171, Pussinpohja 1:2172, Louhikko 1:2173, Kesäniemi 1:2174, Kivinokka 1:2175, Joutola 1:2176, Suvantolahti 1:2177, Enonlahti 1:2178, Koivuniemi 1:2179, Rauhala 1:2180, Kirkkola 1:2181, Etäranta 1:2182, Poukama 1:2183, Ruokoniemi 1:2184, Ruokorinne 1:2185, Marttila 1:2186, Ruokoranta 1:2187, Ruokolanranta 1:2188, Markola 1:2189, Tapiola 1:2190, Kivitasku 1:2191, Louhela 1:2192, Jouhela 1:2193, Karhunkolo 1:2194, Retisenniemi 1:2195, Iloistenkallio 1:2234, Kallioranta 1:2235, Litmasvaara 1:2236, Kelokallio 1:2237, Koivikko 1:2238, Kuusikko 1:2239, Kuuskivi 1:2240, Suvela 1:2241, Kalaniemi 1:2242, Metsäkumpu 1:2243, Kesälä 1:2244, Kariranta 1:2245, Omalahti 1:2246, Naavakero 1:2247, Tiltula 1:2248, Karikko 1:2249, Salmi 1:2250, Hannaniemi 1:2251, Viherlehto 1:2252, Järvenranta 1:2253, Kuusiranta 1:2254, Koivuranta 1:2255, Martinmäki 1:2256, Päivänsyrjä 1:2257, Paatinkivi 1:2258, Erämaja 1:2259, Itäranta 1:2260, Syväranta II 1:2261, Koivula 1:2263, Kaislaranta 1:2264, Hietaranta 1:2265, Honkarinne 1:2266, Lehtoranta 1:2267, Lahdenranta 1:2268, Rautiainen 1:2269, Tervasniemi 1:2270, Kivenkolo 1:2271, Kaislalahti 1:2272, Käkimäki 1:2273, Koivuranta 1:2274, Sopumaja 1:2275, Neljämänranta 1:2276, Viherrinne 1:2277, Kantolahti 1:2278, Päivänsalo 1:2279, Mäntykivi 1:2280, Mäntylä 1:2281, Jäästasku 1:2282, Maakivi 1:2283, Koivulahti 1:2284, Kiviranta 1:2285, Kuusi 1:2286, Honkapesä 1:2287, Aurinkoranta 1:2288, Lisäranta 1:2289, Mäntymäki 1:2290, Ruuna-Matti 1:2291, Teerimäki 1:2348, Rantapesä 1:2349, Niemistenmaa 1:2350, Kaukonsaari 1:2366, Yläpamakka 1:2391, Anjala 1:2392, Aunela 1:2393, Koivisto 1:2394, Ainola 1:2395, Raikula 1:2396, Rantakoto 1:2397, Mäntyranta 1:2398, Koivulahti 1:2474, Lehmusrinne 1:2475 ja Niemistenmaa 1:2476 sekä osa tilasta Metsä-Joensuu 1:2367;

2)Ruskealan kylästä kokonaan tilat:

Kuusela 1:5, Peltola 1:6, Huoppila 1:7, Kallio 1:9, Kujala 1:19, Tervakangas 1:11, Koivurinne 1:21, Tuomela 1:22, Huiska 1:23, Kotikangas 1:29, Taipalemäki 1:33, Räyhänmäki 1:34, Männistö 1:35, Kankaanpää 1:37, Penttilä 3:3, Rantapelto 3:7, Linnunlaulu 3:13, Unnu 3:14, Tanhurinne 3:15, Jääsranta 3:16, Niittykumpu 3:17, Toivonmaja 3:19, Kesäpirtti 3:21, Toivonpirtti 3:25, Toivonrinne 3:26, Karila 3:27, Oravanpesä 3:28, Toivontupa 3:29, Toivonmaa 3;30, Urhola 4:8, Länsimäki 4:23, Koivisto 4:24, Niittyvainio 4:25, Heinävainio 4:26, Vähä-Koivisto 4:27, Leporinne 4:51, Toivola 4:52, Turpaanlahti 5:15, Leppäoja 5:16, Rauhala 5:17, Puustelli 5:19, Kaivo-oja 5:21, Raivio 5:24, Pekkilänpelto 5:25, Nurkkala 5:26, Eteläpuoli 5:28, Koivula 5:31, Ylä-Oijala 5:32, Ala-Oijala 5:33, Viherinriutta 5:35, Viherinrinne 5:36, Viherinmaja 5:37, Räiskälä 6:4, Kuusisto 6:28, Väinönmaa 6:29, Riuttaranta 7:40, Runteli 7:60 ja Lounatranta 8:41 sekä osa tiloista Autio 1:36, Rusila 1:38, Korpela 3:24, Brusila 7:54, Anttila 7:71 ja Välimaa 8:42.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Osastopäällikkö
Juhani Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.