715/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tunti- opettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tuntiopettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1200/87) 2§:n 1 ja 3 momentti seuraavasti:

2 §

Sellainen 1§:ssä mainittu virkamies, jolla ei ole päätointa valtiolla, saa varsinaista vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta;

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta; ja

3) kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa tai tässä asetuksessa edellytettyä palvelusaikaa yhteensä vähintään viisitoista vuotta.


Muutoin on 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten talvilomapitennyksen, säästövapaan ja muidenkin vuosilomaan liittyvien asioiden osalta noudatettava, mitä valtion päätoimisen virkamiehen vuosilomasta on säädetty, määrätty tai sovittu ellei toisin ole virkaehtosopimuksella sovittu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.