445/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Laki luottoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä tammikuuta 1990 annettuun luottoverolakiin (48/90) uusi 6 a§ seuraavasti:

6 a §
Yritysjärjestelyt

Luottoveroa ei ole suoritettava aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvän luoton tai 7§:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen siirtymisestä:

1)vastaanottavalle yhteisölle tai yhtymälle yhteisöjen tai yhtymien sulautuessa;

2)toimintaa jatkamaan perustetulle yhteisölle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

3)toimintaa jatkavalle verovelvolliselle tulo- ja varallisuusverolain 38§:n 1 momentissa tarkoitetuissa toimintamuodon muutoksissa.

Luottosopimuksen siirtymisellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ei ole vaikutusta 7§:n 2 momentissa eikä 32§:n 2 momentissa tarkoitettujen määräaikojen laskemiseen.


Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1991.

Lakia sovelletaan niihin luottojen tai luottosopimusten siirtymisiin, jotka ovat tapahtuneet tai tapahtuvat 1 päivänä helmikuuta 1990 taikka sen jälkeen. Sanottuna päivänä tai sen jälkeen ennen tämän lain voimaantuloa maksettu luottovero palautetaan lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta asianomaiselle.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.