394/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 26§:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/91) 26§:n 3 momentti ja

lisätään 26§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

26§

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa opetusministeriö voi hyväksyä yhtäaikaa tämän asetuksen kanssa voimaan tulevan työjärjestyksen sekä nimittää, siirtää ja ottaa asetuksen voimaantulosta lukien ne virkamiehet, jotka muutoin kuuluisivat ylijohtajien, hallintojohtajan tai suunnittelujohtajan nimitettäviksi tai otettaviksi, ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan sekä tarvittaessa määrätä viran väliaikaisen hoitajan, myöntää virkamiehelle virkavapauden ja määrätä viransijaisen, päättää virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien sijoittamisesta sekä tarvittaessa määrätä yksiköiden ja niiden alayksiköiden johtamisesta. Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä niitä ei tarvitse julistaa haettaviksi. Ylijohtajan, hallintojohtajan, suunnittelujohtajan ja johtajan virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää ilman johtokunnan asiasta antamaa lausuntoa.

Johtokuntaan kuuluva viraston henkilöstön edustaja voidaan valita ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Valinnan suorittaa tällöin ammattikasvatushallituksen ja kouluhallituksen henkilöstö keskuudestaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.