383/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa säädetään opetusministerin esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5§:n 2 momentin sekä 6§:n 1 ja 4 momentin nojalla,

näistä 6§:n 4 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat sekä lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat.

Helsingin yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista toinen metsäpatologian ja toinen tietokonelingvistiikan professorin virka; ja

kolme A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista yksi ruotsin kielen kääntämisen ja tulkinnan (Kouvola), yksi valtio-opin, erityisesti kansainvälisen politiikan ja yksi kansantaloustieteen, erityisesti kansainvälisen talouden, apulaisprofessorin virka.

Jyväskylän yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva valtio-opin professorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva yhteiskuntatieteiden apulaisprofessorin virka.

Oulun yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva yrityksen taloustieteen professorin virka; ja

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva hoidon didaktiikan apulaisprofessorin virka.

Joensuun yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista toinen systemaattisen teologian ja toinen kieliteorian ja kääntämisen professorin virka; ja

kolme A 26 palkkausluokkaan kuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista yksi psykologian, yksi yleisen kielitieteen ja yksi kirjallisuustieteen apulaisprofessorin virka.

Kuopion yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva sosiologian professorin virka; ja

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista toinen korva-, nenä- ja kurkkutautien ja toinen sosiaalitutkimuksen menetelmien apulaisprofessorin virka.

Turun yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva venäjän kielen ja kirjallisuuden apulaisprofessorin virka.

Tampereen yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva psykologian professorin virka; ja

neljä A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista yksi tiedotusopin, erityisesti sähköisen viestinnän, yksi vero-oikeuden, yksi lastentautiopin ja yksi ranskan kielen apulaisprofessorin virka.

Åbo Akademi

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva alaltaan vaihtuva professorin virka (Vaasa);

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva valtio-opin, erityisesti tiedotusopin professorin virka; ja

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista toinen ranskan kielen ja toinen sosiaalifarmasian apulaisprofessorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva valtio-opin, erityisesti tiedotusopin apulaisprofessorin virka.

10§
Vaasan yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva informatiikan professorin virka; ja

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva talousmaantieteen apulaisprofessorin virka.

11§
Lapin yliopisto

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva kansainvälisen oikeuden professorin virka; ja

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva kuvaamataidon apulaisprofessorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva oikeustieteen, erityisesti kansainväliset suhteet, apulaisprofessorin virka.

12§
Teknillinen korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva polymeeriteknologian professorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva teknillisen kemian apulaisprofessorin virka.

13§
Tampereen teknillinen korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva prosessitekniikan professorin virka.

14§
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1991:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva liiketaloustieteen professorin virka;

1 päivästä elokuuta 1991:

kolme A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista yksi paperitekniikan, yksi liiketaloustieteen ja yksi fysiikan professorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva fysiikan apulaisprofessorin virka.

15§
Helsingin kauppakorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva tietojenkäsittelyopin apulaisprofessorin virka.

16§
Turun kauppakorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva alaltaan vaihtuva professorin virka.

17§
Sibelius-Akatemia

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista toinen kamarimusiikin ja toinen esittävän säveltaiteen tutkimuksen professorin virka.

18§
Teatterikorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva valosuunnittelun professorin virka; ja

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa alaltaan vaihtuvaa professorin virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva rehtorin virka; ja

yksi S 24 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisrehtorin virka.

19§
Taideteollinen korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1991:

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista toinen taidepedagogiikan ja toinen graafisen suunnittelun apulaisprofessorin virka.

20§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.