370/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus tulliasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen (574/78) 30 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1220/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 30 b§ seuraavasti:

30 a§

Tullilain 41§:ssä tarkoitettu pienin saman tullauspäätöksen mukaan kannettava tullin määrä on 50 markkaa, tullinoikaisussa ja jälkitullauksessa kuitenkin 100 markkaa. Pienin tullinpalautuksen ja aiheettoman suorituksen palautuksen määrä on 20 markkaa.


30 b§

Ratkaistuaan valituksen tullihallitus säilyttää sitä koskevat asiakirjat.

Kun tullihallituksen päätöksestä tehty tullausta koskeva valitus on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, sitä koskevat asiakirjat on lähetettävä tullihallitukseen säilytettäviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.