1066/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Laki asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (505/73) 1§:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti 20 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (856/87) ja 3 momentti 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (939/85), seuraavasti:

1 §

Asuntotulo vakituisesta asunnosta jätetään verottamatta siltä osin kuin sen perusteena olevan asunnon verotusarvo ei ylitä 440 000 markkaa.

Asuntotulo muusta asunnosta kuin vakituisesta asunnosta jätetään valtionverotuksessa verottamatta siltä osin kuin sen perusteena olevan asunnon verotusarvo ei ylitä 90 000 markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 188/90
Valtiovarainvaliok. miet. 43/90
Suuren valiok. miet. 153/90

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.