918/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990

Laki maksujen pennimäärien pyöristämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen rahan määräinen maksu pyöristetään suoritettaessa seuraavasti:

1) jos suoritettava määrä päättyy yhteen, kahteen, kolmeen tai neljään penniin, se pyöristetään lähinnä pienempään kymmenellä jaolliseen pennimäärään,

2) jos suoritettava määrä päättyy viiteen, kuuteen, seitsemään, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, se pyöristetään lähinnä suurempaan kymmenellä jaolliseen pennimäärään.

Maksu voidaan pyöristää 1 momentissa säädetyllä tavalla myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi.

2 §

Pennimääriä ei tarvitse pyöristää, jos osapuolten kesken on niin sovittu tai jos maksu suoritetaan tilien välisenä siirtona.

Kun maksu suoritetaan pankin välityksellä muuten kuin tilisiirtona, pankki voi vaatia, että maksun ja maksutositteen määrä pyöristetään. Jos tällöin suoritetaan useampia maksuja samanaikaisesti, kukin niistä pyöristetään erikseen.

3 §

Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990. Sillä kumotaan maksujen pennimäärien pyöristämisestä 28 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (1024/79) sekä sen nojalla annetut säännökset.

Hallituksen esitys 93/90
Pankkivaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 88/90

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.