876/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen sopimus yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä tammikuuta 1990 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä elokuuta 1990, tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa vesi- ja ympäristöhallitus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1990.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 54/90)

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.