533/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1990

Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 a ja 5§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista 13 päivänä maaliskuuta 1980 annetun valtioneuvoston päätöksen (199/80) 1 a§:n 3 momentin ja 5§:n,

sellaisena kuin niistä 1 a§:n 3 momentti on muutettuna 4 päivänä toukokuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (400/89), näin kuuluviksi:

1 a §

Takuumaksuksi on määrättävä vähintään 0,05 %. Takuumaksuksi voidaan määrätä enintään 5 % takuumaksuajan kutakin yhden vuoden ajanjaksoa kohti.

5 §

Takuutarjouksesta tai takuun myöntämistä koskevasta periaatepäätöksestä on perittävä maksu, jonka suuruutta määrättäessä on otettava huomioon valtiontakuukeskukselle saapuneiden hakemusten määrä sekä niiden käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Takuutarjouksen tai takuun myöntämistä koskevan periaatepäätöksen voimassaoloajan pidennyksistä voidaan periä maksu soveltaen samoja perusteita kuin edellä 1 momentissa on säädetty.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut maksut tulee ottaa huomioon lopullisen takuumaksun vähennyksenä siinä tapauksessa, että takuu tulee voimaan. Muussa tapauksessa maksut jäävät käsittelymaksuna valtiontakuukeskukselle.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Nuorempi hallitussihteeri
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.