514/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (569/84) 6§, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1257/89), näin kuuluvaksi:

6 §

Maidon kiintiömaksun suuruus on 205 penniä litralta. Jos meijeriin toimitetun maidon määrä maksukautena, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1990, ylittää enintään 10 000 litralla 5§:n 2 momentissa mainitun kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden synnyttävän litramäärän tai, milloin maidontuottajalle vahvistettu tuotantokiintiö on tätä suurempi, vahvistetun tuotantokiintiön mukaisen litramäärän, kiintiömaksun suuruus on näiden litrojen osalta 100 penniä litralta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Aikaisempia säännöksiä sovelletaan kuitenkin niiden kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden synnyttäneiden maitolitrojen osalta, jotka on toimitettu meijeriin ennen sanottua ajankohtaa.

Hallituksen esitys 54/90
Valtiovarainvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 54/90

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.