362/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 22 ja 23§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetun asetuksen (575/88) 22§:n 1 momentin 5 kohta ja 23§ seuraavasti:

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen
22 §
Pidättämisen kirjaaminen

Pidättämisestä on kirjattava:


5) kiinniottamisaika;


23 §
Vangitsemisvaatimuksen tekoajan ja kiinni- ottamisajan kirjaaminen

Tuomioistuimen on kirjattava kirjallisen vangitsemisvaatimuksen saapumisaika taikka suullisesti tai puhelimitse tehdyn vangitsemisvaatimuksen tekoaika sekä vaatimuksen tekijän ilmoittama epäillyn kiinniottamisaika.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.