225/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus valtion eläkeneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 valtion eläkeneuvottelukunnasta annetun asetuksen (673/67) 2§, sellaisena kuin se on 21 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa (717/87), ja 3§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

2 §

Eläkeneuvottelukunnassa on enintään yksitoista jäsentä. Viisi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja, määrätään valtiovarainministeriön ehdottamista henkilöistä sekä muut kuusi jäsentä seuraavasti: yksi Akava ry:n, kaksi TVK:n Virkamiesjärjestöt TVK-V ry:n, kaksi Virkamiesten ja Työntekijäin yhteisjärjestö VTY ry:n ja yksi jäsen STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-J ry:n ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle määrätään samassa järjestyksessä varajäsen.

3 §

Jos eläkeneuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai heidän varajäsenensä eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää valtiovarainministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen on määrätty hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai varajäsen.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.