Säädökset alkuperäisinä: 1989

950/1989
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen siirtämisestä Helsingin kaupungista Loimaan kaupunkiin
949/1989
Asetus läänin nuorisolautakunnasta annetun asetuksen 13§:n muuttamisesta
948/1989
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistoimintakokeilusta
947/1989
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 24§:n muuttamisesta
946/1989
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
945/1989
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 6§:n muuttamisesta
944/1989
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1990
943/1989
Muutoksia vuoden 1989 tulo- ja menoarvioon
942/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9§:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
941/1989
Liikenneministeriön päätös maa- ja kiviainesten sekä puutavaran kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
940/1989
Liikenneministeriön päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
939/1989
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
938/1989
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen 28§:n muuttamisesta
937/1989
Asetus lastensuojeluasetuksen 15§:n kumoamisesta
936/1989
Asetus Valtionrautateistä
935/1989
Asetus kouluhallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
934/1989
Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
933/1989
Asetus pankkitarkastusviraston erään viran perustamisesta
932/1989
Asetus pankkitarkastusvirastosta
931/1989
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien tunnuskuvan käyttämisestä
930/1989
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
929/1989
Asetus ajokorttiasetuksen 42§:n muuttamisesta
928/1989
Asetus Posti- ja telelaitoksesta
927/1989
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
926/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden hedelmien tullien ja vehnägluteenin tuontimaksun väliaikaisesta muuttamisesta
925/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
924/1989
Asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen 8 ja 11§:n muuttamisesta
923/1989
Asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 2 ja 4§:n muuttamisesta
922/1989
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
921/1989
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
920/1989
Asetus aluepolitiikasta
919/1989
Laki työsopimuslain 34§:n hoitovapaata koskevien säännösten voimaantulon muuttamisesta
918/1989
Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta
917/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kananmunien laatuhinnoittelusta
916/1989
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
915/1989
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1990
914/1989
Asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
913/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista annetun asetuksen 4 ja 6§:n muuttamisesta
912/1989
Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
911/1989
Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
910/1989
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
909/1989
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3§:n muuttamisesta
908/1989
Asetus veronkantoasetuksen 3§:n muuttamisesta
907/1989
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 10§:n 5 kohdan ja 42§:n 1 kohdan kumoamisesta
906/1989
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
905/1989
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
904/1989
Asetus vuoden 1974 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
903/1989
Asetus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen soveltamisesta
902/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittauspiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
901/1989
Asetus valtion jätehuoltotöistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.