Säädökset alkuperäisinä: 1989

1050/1989
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkotukilainojen korkokustannuksiin
1049/1989
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkotukilainojen korkokustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
1048/1989
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1047/1989
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1046/1989
Valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun määrästä
1045/1989
Säätiöasetus
1044/1989
Asetus epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnasta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
1043/1989
Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 12§:n muuttamisesta
1042/1989
Laki teurasruhojen punnituksesta annetun lain 4§:n 2 momentin kumoamisesta
1041/1989
Laki maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain 1 ja 10§:n muuttamisesta
1040/1989
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta
1039/1989
Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 2§:n muuttamisesta
1038/1989
Valtioneuvoston päätös ammattikurssikeskusten korkotukiluotosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5§:n muuttamisesta
1037/1989
Valtioneuvoston päätös nostureista ja niiden tarkastuksesta
1036/1989
Asetus Teknillisen korkeakoulun erään viran opetusalan muuttamisesta
1035/1989
Asetus Jyväskylän yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1034/1989
Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 35§:n muuttamisesta
1033/1989
Asetus Helsingin yliopiston erään professorin viran opetusalasta
1032/1989
Asetus valtion aluejakoneuvottelukunnasta
1031/1989
Asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa
1030/1989
Asetus Arabiemiirikuntien liiton kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1029/1989
Asetus Itävallan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1028/1989
Laki väestökirjalain muuttamisesta
1027/1989
Laki tapaturmavirastosta annetun lain muuttamisesta
1026/1989
Liikenneministeriön päätös eräiden radiolähetinten yhteistaajuuksien vahvistamisesta ja niiden käytöstä
1025/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1024/1989
Asetus ympäristöministeriön erään viran perustamisesta
1023/1989
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1022/1989
Asetus ympäristöministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1021/1989
Asetus sairaalassa säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
1020/1989
Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1019/1989
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen erään viran perustamisesta
1018/1989
Asetus Valtionrautateiden erään peruspalkkaisen viran lakkauttamisesta
1017/1989
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen ja Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1016/1989
Laki Karttakeskuksesta
1015/1989
Valtioneuvoston päätös kunnan tuotantorakennusten korkotukiluottojen korosta
1014/1989
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1013/1989
Valtioneuvoston päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1012/1989
Asetus tullilaitoksen tehtävistä maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon liikenne- vakuutuksessa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1011/1989
Laki henkilörekisterilain 7§:n 5 kohdan kumoamisesta
1010/1989
Nimikirjalaki
1009/1989
Laki valtion virkamieslain 5§:n muuttamisesta
1008/1989
Asetus puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1007/1989
Laki puoluelain 9§:n muuttamisesta
1006/1989
Valtioneuvoston päätös Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n alihankkijoiden työllistämistuesta
1005/1989
Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2§:n muuttamisesta
1004/1989
Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 3 ja 4§:n muuttamisesta
1003/1989
Laki liikevaihtoverolain 14§:n muuttamisesta
1002/1989
Ympäristöministeriön päätös Suomen rakentamismääräyskokoelmasta
1001/1989
Työministeriön päätös merimiehen lääkärintarkastusohjeista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.