Säädökset alkuperäisinä: 1989

1100/1989
Asetus alusten radioasemien katsastusmaksuista
1099/1989
Radiomaksuasetus
1098/1989
Asetus virkalähetysoikeudesta postiliikenteessä
1097/1989
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1096/1989
Asetus Åbo Akademi -nimisen yliopiston erään viran opetusalan muuttamisesta
1095/1989
Asetus tieteellisen informoinnin neuvostosta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
1094/1989
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1093/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1092/1989
Asetus työministeriön eräistä virkajärjestelyistä
1091/1989
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1090/1989
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1089/1989
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
1088/1989
Asetus Karttakeskuksesta
1087/1989
Asetus eräiden Grönlannissa ja Färsaarilla olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1086/1989
Asetus eräiden Islannissa olevien lennonvarmistuspalveluiden yhteisrahoitusta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1085/1989
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 18 ja 19§:n muuttamisesta
1084/1989
Asetus sakon vähimmästä rahamäärästä
1083/1989
Asetus rikesakosta tieliikenteessä
1082/1989
Laki rikoslain 2 luvun muuttamisesta
1081/1989
Maataloustuloasetus
1080/1989
Asetus asumistukiasetuksen 2 ja 3 a§:n muuttamisesta
1079/1989
Laki asumistukilain muuttamisesta
1078/1989
Laki eräiden asuntolainojen lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä
1077/1989
Laki maataloushallinnon maatilarekisteristä
1076/1989
Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta
1075/1989
Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1074/1989
Laki leimaverolain 97 a§:n muuttamisesta
1073/1989
Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista
1072/1989
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
1071/1989
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta
1070/1989
Valtioneuvoston päätös lehtien postimaksuista
1069/1989
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta
1068/1989
Asetus rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1067/1989
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta
1066/1989
Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1065/1989
Asetus telehallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1064/1989
Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta
1063/1989
Laki erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta
1062/1989
Erikoissairaanhoitolaki
1061/1989
Laki ilmailulain muuttamisesta
1060/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1059/1989
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
1058/1989
Valtioneuvoston päätös romaniasiain neuvottelukunnasta
1057/1989
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1056/1989
Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 21§:n kumoamisesta
1055/1989
Laki valtion virkaehtosopimuslain 26§:n kumoamisesta
1054/1989
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21§:n muuttamisesta
1053/1989
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28§:n muuttamisesta
1052/1989
Laki työehtosopimuslain 2§:n muuttamisesta
1051/1989
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.