Säädökset alkuperäisinä: 1989

1150/1989
Asetus asunto-olojen kehittämisrahastosta
1149/1989
Laki oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1148/1989
Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
1147/1989
Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 1 ja 13§:n muuttamisesta
1146/1989
Laki asuntotuotantolain muuttamisesta
1145/1989
Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 3§:n muuttamisesta
1144/1989
Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta
1143/1989
Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta
1142/1989
Laki asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista annetun lain 4§:n muuttamisesta
1141/1989
Laki asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmästä annetun lain kumoamisesta
1140/1989
Laki asuntotuotantolain muuttamisesta
1139/1989
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1138/1989
Laki pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain kumoamisesta
1137/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10§:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9§:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1136/1989
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1990
1135/1989
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta
1134/1989
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1133/1989
Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1132/1989
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1131/1989
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
1130/1989
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1129/1989
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen 24§:n muuttamisesta
1128/1989
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1127/1989
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 11§:n kumoamisesta
1126/1989
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1125/1989
Laki alkoholilain muuttamisesta
1124/1989
Laki Valtion viljavarastosta
1123/1989
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1122/1989
Laki vuodelta 1990 toimitettavan verotuksen perusteella maksettavien palautusten ja kannossa maksettavan lopullisen veron korottamisesta
1121/1989
Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1120/1989
Laki fosforilannoiteverosta
1119/1989
Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1118/1989
Laki olutverosta annetun lain 5§:n muuttamisesta
1117/1989
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 6§:n muuttamisesta
1116/1989
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
1115/1989
Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
1114/1989
Asetus valtion hankintakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1113/1989
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta
1112/1989
Asetus verotusasetuksen 60§:n muuttamisesta
1111/1989
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1110/1989
Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta
1109/1989
Laki kiinnitysluottopankin muuttamisesta liikepankiksi ja sulautumisesta liikepankkiin
1108/1989
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1107/1989
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1106/1989
Asetus Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1105/1989
Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1104/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18§:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1103/1989
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 5§:n muuttamisesta
1102/1989
Asetus sotilasvammalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 17 a§:n muuttamisesta
1101/1989
Asetus tapaturmavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.